Kvalitní podzemní nádrže
Posted on: 1.12.2019, by :

Plastové jímky a další nádrže se zabudovávají tam, kde nelze odpadní a splaškové vody odvádět do kanalizace následně do čistírny odpadních vod, nebo kde nechceme z různých důvodů budovat svou vlastní malou čistírnu odpadních vod.
Jímky mohou ale sloužit i jako zásobníky dešťové vody na zahrádkách, nebo pro jiné účely. Dešťovou vodu lze různorodě využít, i ke splachování WC, praní v pračce nebo ke kropení tenisových kurtů. V době zdražování pitné vody je to velice výhodné.

Usazení jímek do země

Pro usazení jímky potřebujeme jámu odpovídající velikosti, většinou s betonovou deskou. Jímku usadíme a obsypeme zeminou. Musíme si dát pozor, aby v okolí nádrže nebo na dně jámy nebyly kameny nebo jiné předměty, které by jímku mohly poškodit.