Zjistěte pomocí genealogie svoji rodovou minulost
Posted on: 25.10.2017, by :

Asi každý by rád věděl, kdo byli jeho prapředci a čím se zabývali, kolika se dožili let a z jakých končin vlastně pochází rodina. Internet nabízí spoustu možností, ale náhled do matričních knih vám prostě neumožní. Pokud by vás tedy zajímala vaše vzdálená minulost, objednejte si rodokmen na míru. Vybrat si můžete ze dvou nabízených variant. Tou první je rodová otcovská linie, tedy historie pouze ze strany otce. Druhá varianta je zpracovávána z obou stran, jak otcovi, tak matčiny. Badatelé čerpají z matričních knih a dalších dostupných zdrojů, např. vojenských knížek nebo třeba z informací o sčítání lidu. Poznejte svou minulost a pochopte kořeny vlastní rodiny a jejich přímou návaznost v časovém horizontu.

Poznejte, čí krev ve vás koluje

Už odmala si prohlížíte staré fotky a přemýšlíte, koho na nich vlastně vidíte? Možná vám babička nebo děda povyprávěli o svých předcích a také na zmíněných fotografiích ukázali, ale vám to stále nestačí a rád byste pochopil mnohem více a poznal ještě historicky vzdálenější příbuzné. Pokud je vaše touha silná, spojte se s badateli, kteří za pomoci dostupných matričních knih vše projdou a dají dohromady kompletní dostupný rodokmen. Právě genealogie vztahů v rodině, dává možnost z dostupných písemných zdrojů rozkrýt historické události a souvislosti, na kterých vaše rodina budovala své základy. Poznáte, čí krev ve vás koluje, a pochopíte souvislosti, které vám dosud byly vzdálenou historií utajeny.